NIEUWS KLASSE(N)WATER


Reclame voor ongezonde producten beïnvloedt kinderen

Stop het fors groeiende overgewicht van kinderen en dam de dikmakende omgeving in. Dat is de oproep van het Voedingscentrum. Alleen met een breed pakket aan maatregelen kan de strijd tegen de kinderkilo’s worden aangegaan. Inperking van reclame gericht op kinderen is daarvan een onderdeel. Onderzoek van de Hartstichting en de Consumentenbond wijst uit dat kinderen nog steeds veel reclame voor ongezonde producten zien. Bovendien beïnvloedt die reclame daadwerkelijk hun consumptiepatroon. Hartstichting en Consumentenbond pleiten voor stopzetten van deze tv-reclame op kindertijdstippen en inperking van de kindermarketing voor ongezonde producten.

Ruim een jaar geleden heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) een gedragscode opgesteld om overgewicht te verminderen. De gedragscode was een eerste stap in het vrijwillig regelen van de reclame door de industrie. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft al in 2005, nog voor de gedragscode was opgesteld, onderzoek verricht naar kindermarketing. Daaruit is gebleken dat producenten soms teksten gebruiken die twijfelachtig zijn. Zo werd bijvoorbeeld een koekje met chocolade aanbevolen als ontbijt. Het onderzoek van de Consumentenbond en de Hartstichting laat nu zien dat de vrijwillige gedragscode nog te weinig effect heeft gehad op het gebied van kinderen en reclame. Dat zou betekenen dat aanscherping van de gedragscode noodzakelijk zou zijn. De FNLI laat weten dat de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie zich in het algemeen juist goed heeft aangepast aan de gedragscode. Het Voedingscentrum vindt het belangrijk dat de gedragscode goed wordt nageleefd en dat schadelijke beïnvloeding van kinderen door reclame wordt tegengegaan.

Overgewicht groeiend probleem
Iedereen kent de beelden van dikke Amerikaanse kinderen. Overgewicht bij kinderen is echter ook in Nederland een groeiend probleem. Het aantal kinderen met overgewicht is de laatste 20 jaar verdubbeld en de laatste jaren neemt die stijging schrikbarend toe.
Op dit moment is meer dan een op de zeven kinderen in Nederland te dik. Net als bij volwassenen, is overgewicht ook voor hen ongezond. Het vergroot onder andere de kans op hart- en vaatziekten, (ouderdoms) diabetes type 2 en gewrichtsklachten. Vooral bij kinderen kan overgewicht ook leiden tot sociaal-emotionele problemen, zoals een minderwaardigheidsgevoel, eenzaamheid en gedragsproblemen. Bovendien gaat dik zijn niet vanzelf over. Uit onderzoek naar kinderen met obesitas (ernstig overgewicht) blijkt dat bijna 80% hiervan nog steeds obesitas heeft als ze volwassen zijn. Hoog tijd dus om het tij te keren!

Acties Voedingscentrum
Om overgewicht bij kinderen te voorkomen, is het Voedingscentrum vorig jaar de campagne ‘Gezond eten en bewegen met kinderen’ gestart. Het voorlichtingsmateriaal geeft ouders praktische informatie voor een gezonde leefstijl van kinderen. Ook is er een ouderavond ontwikkeld voor basisscholen. Ouders krijgen zo inzicht in wat er in reclame voor kinderen gebeurt en wat de trucjes zijn van de inzet van bekende tv-figuren in tv-spots, prijsvragen, spaaracties, sms-acties, games en websites.

Ontwikkelingen industrie en supermarkten
In januari 2005 tekenden diverse organisaties, bedrijven en de ministeries van VWS en OCW het Convenant Overgewicht , waarbij preventie van overgewicht centraal staat.
Hiermee is een stap in de goede richting gemaakt en hebben alle partijen laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om overgewicht in Nederland te bestrijden en te voorkomen. Inmiddels zijn er een aantal positieve ontwikkelingen te zien. Een Energielogo, dat in één oogopslag de calorieën per portie van een product laat zien. Een ‘Ik kies bewust’- en ‘Gezond klavertje’ logo, die het makkelijker maken gezond te kiezen. Medio oktober evalueert het ministerie van VWS het Convenant Overgewicht.

Bron: www.schoolkantine.info

Klasse water www.aquachain.nl

Aqua Chain Holland | Telefoon: (0416)349117 | Fax: (0416)339526 | E-mail:
Project | Waterkoeler | Bidon | Prijs | Informatie | AWCN | Partners | Nieuws | Reacties | Voordelen | Links | Vraag/antwoord | Downloads